w w w . i t 4 9 0 . d e

Owners Manual

Owners Manual

Tech-Bulletin


Hier gibts ein paar technische Infos die Yamaha erst nach dem Verkauf
des Motorrades veröffentlicht hat.

Tech Bulletin 1
15.07.1983 - performance modification
29. September 1983 - aditional performance modification

Tech Bulletin 2
25.05.1984 - Silencer / Suspension / Reeds
Crankshaft Data I

Tech Bulleting 3
25.05.1984 - Crankshaft Data II